کاملترین دامنه کاری استاندارد
4 آبان 1398

نشست آموزشی استاندارد سازی دانش بنیان

نخستین نشست استانی تبیین روند اجرایی نظام استانداردسازی محصولات دانش بنیان با حضور آزمایشگاه کنترل مرکزی قم برگزار شد. این نشست شامل دو بخش( نوبت صبح و عصر) تبیین روند اجرای نظام استاندارد سازی محصولات دانش بنیان برای کارکنان ستادی پارک علم و فناوری و اداره کل استاندارد قم و بخشی از شبکه آزمایشگاه‌های همکار استاندارد به میزبانی پارک قم و معرفی انواع و راه‌کارهای اخذ استاندارد ویژه محصولات دانش‌بنیان برای شرکت‌های دانش‌بنیان در محل سالن همایش‌های اداره ‌کل استاندارد برگزار شد.