art5

پاسخ گویی 7/24

پاسخ کمتر از ۷ روز
امور اداری در تهران
گارانتی پاسخ آزمون

art3

دامنه کاری گسترده

سازمان غذا و دارو
سازمان ملی استاندارد
شبکه آزمایشگاهی

box3

راهکاری ساده و رایگان

مشاوره رایگان
راهکارهایی نوین
خدماتی خلاقانه

parallax background
چرا آزمایشگاه کنترل مرکزی قم ؟

امروزه دنیاى کسب وکار بر پایه مشترى مدارى و رضایت مشتریان استوار گشته به گونه اى که گسترش خدمات و حتى ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. به طور کلى مى توان گفت ایجاد اعتماد و صداقت از پارامترهاى استوار مشترى مدارى است و به این نکته ایمان داریم که حیات اقتصادى ما به رضایت مشتریان ما وابسته است و بدون حضور مشترى ما هم نخواهیم بود.

آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، بعنوان یکی از اولین آزمایشگاههای سازمان غذا و دارو، با استقرار استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 در کنار پیاده سازى سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS در بستر شبکه اینترنت، قادر است خدمات آزمایشگاه را در کمترین زمان ارائه نموده و رضایت مشتریان را در سراسر کشور دنبال نماید.

برخی از ویژگیهای منحصر بفرد این آزمایشگاه که موجب انتخاب آن می شوند، عبارتند از :
 با بهره گیری از خدمات کنترل مرکزی، فعالیت های قانونی شما با سرعت بیشتری به انجام می رسد
  تمامی سوابق آزمونهای شما طی 10 سال گذشته در دسترس بوده و طی 10 دقیقه قابل دسترسی می باشد
  هرگز از شما روش آزمون یا ماده ای درخواست نمی شود
  تمامی نتایج معتبر بوده و مورد قبول سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو می باشد
  نتایج می تواند به زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و .... صادر شود
  بابت آزمونهای تکراری هزینه ای اضافی به شما تحمیل نمی شود
  آزمایشگاه همکار مرکز بین المللی سیف وی safeway می باشد
  تمامی خدمات شامل گارانتی مادام العمر می باشد

مشتریان ما