herbal

بخش تخصصی قراورده‌های طبیعی

در سال هاي اخير، علاقه و رويکرد مردم به گياهان دارويي و محصولات و فرآورده هاي طبيعي حاصل از آنها افزايش يافته است. خيزش جهاني براي استفاده از گياهان دارويي تقاضاي زيادي را براي آنها ايجاد کرده است. تعداد افرادي که به گياهان دارويي روي مي آورند، هر ساله ۵۰% اضافه مي شود. در کل دنيا افزايش مصرف گياهان دارويي ساليانه ۱۵% است، در حالي که مصرف داروهاي سنتزي رشدي برابر ۳% دارد. به منظور مشارکت در چنين بازار دامنه داري، لازم است که توجه ويژه اي به نحوه توليد، فرآوري، افزايش کيفيت، استانداردسازي و ايمني داروهاي گياهي شود.
کارائی و اثر درمانی فراورده های طبیعی وابسته به حضور مواد موثره در غلظت مناسب در فرآورده‌ی طبیعی در طی فرآیند تهیه، ذخیره سازی و مصرف آن می‌باشد. با استفاده از فرایندهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، صحت شناسایی، ایمنی، کارایی، اثر بخشی، پایداری و اطمینان از وجود مقدار معین مواد موثره در محصول گیاهی حاصل می‌شود. ترکیبات گیاهی باید عاری از آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی باشند. معمولا خارج کردن همه آلودگی‌ها ممکن نیست، بنابراین باید تا حد امکان محدود شوند. آلودگی‌هایی مثل میکروارگانیسم‌ها، فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و...می‌توانند در کیفیت، ایمنی و کارایی فرآوردههای گیاهی دخالت کنند. آزمون‌هایی برای تعیین باقیمانده آفت‌کش‌ها، عناصر سمی و روش شمارش میکروبی برای به حداقل رساندن اثرشان در محصول نهایی صورت می‌گیرد. روش‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی نقش مهمی در کنترل کیفیت فرآوردههای گیاهی بازی می‌کنند که توسط آزمایشگاه این بخش قابل انجام می باشد

زمینه های فعالیت

کنترل کیفیت فراورده های طبیعی مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو،  استانداردهای روز اروپا، آسیا و آمریکا

 • کنترل ضوابط و مقررات اداره کل فراورده های طبیعی و مشاوره در تنظیم فرمهای قانونی
 • کنترل کیفیت میکروبیولوژی فراورده های طبیعی
 • اندازه‌گیری کمی و کیفی فلزات سنگین مطابق با فارماکوپه‌های دارویی
 • شناسایی و اندازه گیری مواد موثره
 • اجرا و تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

آزموتهای شاخص

 • تست پایداری تسریع شده فراورده های طبیعی و تعیین تاریخ انقضا محصول
 • تعیین عوامل خارجی
 • تعیین مقدار روغنهای فرار
 • اندازه گیری ویتامینها
 • تعیین مقدار تانن ها
 • انجام مطالعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک
 • اندازه گیری رنگها و پیگمانهای طبیعی
 • تعیین فعالیتهای همولیتیک
 • انجام تستهای حساسیت فراورده های طبیعی
 • آزمونهای کروماتوگرافی
مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

آزمایشگاه کنترل مرکزی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه بصورت آنلاین، از طریق تمامی دفاتر می تواند پاسخگوی نیاز مشتریان بوده و شما می توانید با تماس با یکی از دفاتر آزمایشگاه در هر زمان از آخرین وضعیت نمونه خود مطلع شوید

پذیرش

به منظور پذیرش نمونه ها می توانید با دفاتر آزمایشگاه کنترل مرکزی در تهران یا دپارتمان مرکزی در قم، تماس حاصل نموده و نمونه های خود را بهمراه مستندات کیفیت و نامه رسمی شرکت یا شخص ارسال نمایید.

ارسال رایگان نمونه

به منظور ارسال نمونه ها در تهران، می توانید از سرویس رایگان آزمایشگاه استفاده کنید. به منظور استفاده از سرویس، یک روز زودتر، با بخش اداری آزمایشگاه تماس گرفته و برای ارسال نمونه هماهنگی های لازم را بعمل آورید