مرکز آموزش آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، مرکز آموزش مورد تایید سازمان غذا و دارو، و سازمان ملی استاندارد می باشد که در زمینه آموزش مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت صنایع در حوزه های مرتبط سابقه ای طولانی دارد.

مرکز آموزشی همکارسازمان ملی استاندارد

امروزه در همه سازمانها نیروی انسانی از سایر مولفه های سازمانی دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحبنظران بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. سازمانی که نتواند مهارت ها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حفظ کند.

Icon-Cosmetic

گروه آموزشی تخصصی شیمی آرایشی و بهداشتی

 • آموزش مسئولین فنی کارخانه های آرایشی و بهداشتی
 • آموزش مسئولین کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد
 • برگزاری دوره های آموزش کنترل کیفیت محصولات آرایشی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی محصولات پوست و مو
 • برگزاری کارگاههای آموزشی استانداردهای آرایشی و بهداشتی
 • برگزاری دوره های آموزشی اثبات ادعا
Lab-Food

گروه آموزشی تخصصی غذایی

 • آموزش مسئولین فنی شرکتهای بازرگانی، تولیدی مواد غذایی
 • آموزش مسئولین کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد
 • برگزاری دوره های آموزش کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات غذایی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی کنترل کیفیت محصولات غذایی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی استانداردهای مواد غذایی نظیر ISO22000
 • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت کیفیت HACCP

Icon-Microbiology

گروه آموزشی تخصصی میکروبیولوژی

 • آموزش مسئولین فنی سازمان غذا و دارو در زمینه میکروبیولوژی
 • آموزش روشهای کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
 • ارائه دوره های عملی میکروب شناسی محصولات آرایشی و بهداشتی
 • ارائه دوره های عملی میکروب شناسی صنایع غذایی
 • همکاری آموزشی با دانشگاههای دولتی و آزاد
 • برگزاری کارگاههای آموزش عملی در آزمایشگاه
Icon-Medical

گروه آموزش تخصصی شیمی مواد اولیه

 • آموزش مسئولین فنی شرکتهای بازرگانی و تولیدی سازمان غذا و دارو
 • آموزش مسئولین کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد
 • ارائه دوره های آموزشی روشهای کنترل کیفیت
 • ارائه دوره های کنترل کیفیت مطابق با فارماکوپه های بین المللی
 • همکاری آموزشی با دانشگاههای سراسر کشور
 • برگزاری کارگاههای آموزش عملی مواد اولیه دارویی
گوشه ای از تجربه ما در آموزش
487نفر

مسئولین فنی

391نفر

مسئول کنترل کیفیت

291نفر

کارورزان و کارآموزان

171نفر

دانشجویان تحصیلات تکمیلی